Uplatnění nároků na pojistné plnění z pojištění


Stala se Vám pojistná událost a poskytnuté plnění bylo pojišťovnou zcela odmítnuto nebo bylo kráceno? Zdá se Vám, že Vaše pojišťovna Váš nárok posoudila nesprávně a odmítla Váš nárok na pojistné plnění neoprávněně, popř. jej neoprávněně krátila? V těchto případech jsme připraveni Vás hájit a zajistit požadovanou výplatu, jsme na Vaší straně, obraťte se na nás. Nic nám neplatíte dopředu, naší jedinou odměnou je 10-25 % z částky, kterou se nám podaří od pojišťovny pro Vás získat. 
Jsme schopni se Vašeho případu ujmout  i tehdy, pokud jste pojišťovně zatím pojistnou událost nenahlašovali. Mnohdy se stává, že pojišťovna plnění krátí nebo dokonce nevyplatí vůbec s ohledem na dodané podklady od klienta už při ohlášení pojistné události, proto je dobré být ostražitý už při oznámení pojistné události a řešit tuto situaci s odborníky.
Našim klientům šetříme peníze a čas. Na vlastní náklady Váš případ posoudíme a zajistíme komplexní právní pomoc. Naším záměrem není vydělávat na klientech, ale s nimi, takže veškeré konzultace poskytujeme zdarma a naší  odměnou je 10-25 % jen z úspěšně vyplacené částky odškodnění. Všem našim klientům garantujeme seriózní a profesionální přístup.

TIP: Před nahlášením pojistné události je dobré se seznámit s všeobecnými a specifickými podmínkami konkrétní pojišťovny, které bývají součástí pojistné smlouvy. Při pojistné události zaznamenejte co nejvíce detailních informací včetně fotek, vyjádření, posudků, zajištění kontaktů na svědky události apod.. Čím více informací a podkladů budete mít, tím snáze se pak vyjednává s pojišťovnou.

POZOR: U pojistných událostí vzniklých PŘED  1.1.2014 je  promlčecí doba 4 roky od data vzniku pojistné události. U pojistných událostí vzniklých PO  1.1.2014 je promlčecí doba také 4 roky (u životního pojištění dokonce 10 let), ALE u pojistných událostí týkajících se pojištění odpovědnosti  (tj. např. zákonné povinné ručení u pojištění vozidel) je promlčecí doba pouze 3 roky od data vzniku pojistné události.


Pojistné události, které řešíme:

 • Majetek (pojištění nemovitostí a domácností) 
  Příklad z praxe:
  Po silném krupobití byla pojištěnému způsobena škoda na rodinném domě, a to na střešní krytině a omítce. Vyčíslená kalkulace oprav byla 620 000 Kč, pojišťovna se zdráhala klientovi pojistné plnění zcela vyplatit, nicméně po našem zásahu získal pojištěný přiměřenou náhrady škody 480 000 Kč.
 • Auto-moto (pojištění aut a motocyklů)
  Příklad z praxe:
  Při dopravní nehodě pojišťovna deklarovala na vozidle havarijně pojištěného klienta totální škodu. Zůstatkovou hodnotu vozidla pojišťovna vyčíslila na částku 40 000 Kč, s čímž pojištěný zásadně nesouhlasil. Mimosoudním vyrovnáním pojišťovna nakonec uznala oprávněnou argumentaci a vyplatila 135 000 Kč.
 • Zdraví (životní a úrazové pojištění)
  Příklad z praxe:
  Pojištěný platil více jak 10 let úrazové pojištění. Při sportovním utkání se mu přetrhly přední křížové vazy a byl poškozen meniskus, pojišťovna nejprve odmítala vyplatit pojistné plnění, nicméně po zásahu naší advokátní kanceláře svoje stanovisko pojišťovna přehodnotila a zaplatila 450 000 Kč.
 • Odpovědnost  (pojištění odpovědnosti, kdy újma byla způsobena někomu jinému)
  Příklad z praxe:
  Stavební firma způsobila při výkonu své činnosti soukromé osobě škodu na majetku. Pojišťovna odmítala vyplatit plnění, následně se ale zjistilo, že neoprávněně, a pojišťovna nakonec byla nucena zaplatit částku 1 860 000 Kč.

Našim klientům jsme zajistili vyplacení pohledávek v celkové výši:

0Výhody proč se nás obrátit?

 • Bezplatné posouzení Vašeho případu
 • Žádné hodinové sazby právníkům, naše odměna je 10-25% až z úspěšně vymožené částky, nic neriskujete a neplatíte nic dopředu
 • V případě neúspěšného vymožení máte naše služby ZDARMA
 • V našem týmu zkušení advokáti s 30-letou praxí v oboru
 • Komplexní řešení včetně eventuálního soudního řešení
 • Působnost po celé ČR
 • Online řešení bez nutnosti osobního jednání


 

Jak postupovat?

podklady

Pošlete nám podklady k Vašemu případu

V menu ZADÁNÍ PŘÍPADU nám stručně popište Váš případ a pošlete všechny potřebné podklady, abychom Váš případ mohli posoudit. Čím více informací budeme mít k dispozici, tím budeme schopni Váš případ lépe vyhodnotit. Co budeme potřebovat? Pojistnou smlouvu včetně pojistných podmínek, vyjádření pojišťovny, nahlášení pojistné události, fotky, znalecké posudky, lékařské zprávy, zprávu likvidátora a další podklady, které máte k dispozici. V případě, že potřebujete pomoct s nahlášením pojistné události, pak nám pošlete kromě pojistné smlouvy a pojistných podmínek všechny náležitosti k dané pojistné události.

obrat

Váš případ ZDARMA posoudíme

Po přijetí podkladů Váš případ vyhodnotíme.  Vy nic neplatíte, a posouzení máte ZDARMA. Budeme Vás kontaktovat a pošleme Vám smlouvu a plnou moc k zastupování Vašeho případu.

hodiny

Vymáháme plnění

Po přijetí smlouvy a plné moci Vás plně zastupujeme a vymáháme pojistné plnění po pojišťovně. V případě zajištění vyplacení je naší odměnou 10-25% z vymožené částky. O výši naší odměny jste předem informováni. Pokud by bylo východiskem řešení soudním sporem, budete o tom informování a svobodně se rozhodnete, jestli touto cestou chcete jít. Pokud by se nám nepodařilo pojistné plnění od pojišťovny získat, máte veškeré naše služby ZDARMA.

penize

Vyplacení Vašeho nároku

Po úspěšném vymožení pojistného plnění z Vaší pojistky jsou Vám vyplaceny peníze na Váš účet.

Přidat další přílohu
zde přiložte všechny důležité podklady(např.: smlouvy, faktury, dokumenty, fotografie….)